Inden indflytning

De og Deres pårørende har været på besøg og set Ryetbo Plejehjem.

Der aftales et møde med afdelingsleder/forstander, hvor relevante aftaler indgås før indflytning og indflytningen planlægges i samarbejde med Dem.

Plejehjemmet udleverer en pjece indeholdende praktiske oplysninger så som:

Indflytning

Inden beboeren flytter ind på Ryetbo, vil afdelingsleder i samarbejde med beboeren og dennes pårørende planlægge indflytningen.

Afdelingslederen vil informere om boligens størrelse, hvad der er fast inventar, vejlede i hvordan møblerne skal placeres af hensyn til personalets arbejdsstillinger og beboerens sikkerhed. Belysningen i boligen skal være på minimum 200 lux.

Får beboeren tilbudt en bolig i de nye boliger på 1. sal og på hele 2. sal, kræver dette en huslejekontrakt og indbetaling af indskud.

Henvendelse til Advokaterne Arup & Hvidt – tlf. 33 13 85 80.

Kvittering på indskud og husleje skal fremvises til afdelingsleder/forstander før indflytning kan finde sted.

Beboeren skal ligeledes underskrive en servicekontrakt, og der skal i den forbindelse indbetales et depositum og betaling for tøjmærkning, som skal betales kontant eller ved bankoverførsel.

Telefon

Beboeren er velkommen til at have egen telefon, der betales af beboeren selv.

Fjernsyn

Beboeren er velkommen til at medbringe TV til egen bolig. Licensen betales af beboeren selv. Der er fælles TV i opholdsstuen.

Køleskab

Beboere på 1. og 2. sal i de nye pleje-/ældreboliger skal selv anskaffe køleskab.

Sengetøj

Beboeren skal selv medbringe vaskbar dyne, hovedpude og sengetæppe.

Forsikring

Det anbefales, at beboeren beholder sin husstandsforsikring.

Læge

Beboeren bibeholder sin nuværende læge, med mindre beboeren ikke kommer fra Furesø Kommune.

Ved behov for undersøgelse, behandling og hospitalsindlæggelse, er det de pårørendes opgave at følge beboeren til denne. Er dette ikke muligt for den pårørende, kan konsekvensen være, at beboeren sendes alene af sted.

Post

Personlig post omdeles i postkassen ved beboerens dør.

Hvis beboeren ønsker at sende post, kan postkassen i stueetagen benyttes. Tømmes på hverdage af postbudet.

Bibliotek

Beboeren kan tilmelde sig ’’Biblioteket kommer’’ ordningen.

Aviser, blade og tidsskrifter

Abonnerer beboeren på en avis eller blade, skal denne/disse postbesørges af postvæsenet.

Gudstjeneste

Der er gudstjeneste den 3. onsdag i hver måned i Caféen.

Måltider

Morgenmad og aftensmad serveres i afdelingen i egen bolig eller i opholdsstue. Middagsmad serveres i caféen, i egen bolig eller i opholdsstuen på afdelingen efter beboerens ønske.

Gæster/pårørende

Mad og drikkevarer kan købes til gældende priser i caféen. Uden for caféens åbningstid vil der på afdelingen kunne købes kaffe og te.

Særlige ønsker kan opfyldes af køkkenet, efter forudbestilling, dagen før inden kl. 10.00.

I forbindelse med kollektivets restaurant forefindes selskabslokaler, som kan benyttes af plejehjemsbeboeren og dennes familie til fester og lignende arrangementer.

Ryetbo Plejehjem råder over 2 gæsteværelser for de pårørende, der kommer langvejs fra. Udlejning foregår igennem køkkenet – tlf. 44 34 03 67.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr, men må gerne komme på besøg.

Inden den aftalte indflytningsdag, har De , Deres pårørende eller venner fået møbler, gardiner, billeder, tøj m.m. på plads, så boligen – det nye hjem – er møbleret, når De flytter ind.