Foreningen til Fremskaffelse af Boliger til Ældre og Enlige er stiftet i november 1954 af en række faglige organisationer og private virksomheder. Foreningens formål er af opføre og drive boliger og ældre og enlige.

Det organisatoriske bagland for Foreningen til Fremskaffelse af Boliger til Ældre og Enlige består p.t. af:

DTF’s Tryghedsordninger, Borgervennen af 1788, Danmarks Apotekerforening, Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Dansk Agronomforening, Dansk Magisterforening, Danish Worldwide, Dansk Sygeplejeråd, Danske Tandlægers Hjælpefond, Den Alm. Danske Lægeforening, Dyrlægernes Understøttelsesforening, Finansforbundet, Gymnasieskolernes Lærerforening, Nykredit og Nordea.

Foreningen har etableret en lang række kollektivhuse over hele landet, og driver i dag flere af disse. De enkelte afdelinger består typisk af en boligafdeling med ældreegnede boliger samt en plejeafdeling.

Læs mere om Foreningen til Fremskaffelse af Boliger til Ældre og Enlige på www.plejehjem.net og www.aruphvidt.dk