Hvad kendetegner Ryetbo som arbejdsplads?

Ryetbo er en miljøbevidst arbejdsplads med stor rummelighed og kreativitet.
Vi har fokus på kvalitet og tilstræber høj faglighed.
Alle har ansvar for egen udvikling og for at fremtidssikre Ryetbos udvikling.
Vi bestræber os på at få inspiration fra hinanden til at gå nye veje.
Vi respekterer hinanden og samarbejder tværfagligt og dynamisk.

Alle ansatte på Ryetbo arbejder ud fra et fælles værdigrundlag, der skal sikre at beboerne får tilbudt et værdigt og indholdsrigt liv, der bevarer den enkeltes integritet.
Der er ansat personale hele døgnet og så godt som alt personale har en faglig uddannelse indenfor sundhedssektoren. Personalet har dermed ansvar for at varetage og udfylde de opgaver, der hører under deres kompetence og ansvarsområde, men også for at indgå i de opgaver, der dagligt forekommer for at få afdelingerne /huset til af fungere professionelt og godt.
Ryetbo er bredt repræsenteret med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, der har deres primær opgaver i plejen og omsorgen.
Fysioterapeuter og aktivitetsmedarbejdere har et bredt og alsidigt arbejdsområde; såsom træning, behandling, hjælpemidler, aktiviteter m.m.
Rengøringspersonalet varetager primært rengøringsopgaver.
Derudover har en del medarbejdere andre uddannelser, er under uddannelse eller har ingen anden faglig baggrund, inden de kom til plejehjemsområdet. Dette giver mange muligheder og udfordringer.
Vores administrative personale varetager løn og økonomi m.m.
Ryetbo er uddannelsessted for sygeplejestuderende i modul 6 og for social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til stor gensidig læring og udvikling.
Alle medarbejderne har ansvar for at deres primær opgaver udføres på et niveau, der sikrer beboerne et tæt tværfagligt samarbejde og en kvalificeret helhedspleje og træning.
Alle kategorier har en stillings- eller funktionsbeskrivelse.
Som ansat på Ryetbo Plejehjem, Furesø Kommune, kan du benytte dig af kommunens øvrige personaletilbud. Du kan f.eks. leje feriehus og få rabat i kulturhuset Galaksen.


Nøglepersoner på Ryetbo


Tillidsmand
Lykke Hedetoft, sosuass

Arbejdsmiljørepræsentanter
Lise Bligaard, forstander; Lotte Knudsen, sosuass.; Elsebeth Thomsen, fysioterapeut; Niels Jørgen Pedersen, varmemester; Agnethe Schrøder, køkkenchef

Fysioterapien supervisere
Elsebeth Thomsen, Anders Kjærulff Andersen og Ásdís Ólafsdóttír, fysioterapeuter

Infektionshygiejne
Elsebeth Thomsen, fysioterapeut

Socialpsykiatrisk demens-team medarbejdere
Bente Pedersen og Lena Falch Kruse, sygeplejersker

Demens-ressourcepersoner
Lykke Hedetoft, sosuass., Karen Bendixen, sosuhjælper

Forflytningsvejledere
Ronald Courchaine, sygehjælper, Lone Jørgensen, sosuass, Anja Christiansen, sosuass

Blekonsulenter
Lene Carlsen, sygehjælper, Karen Bendixen, sosuhjælper, Anette Galløe, sygehjælper

Klinisk vejleder
Ulla Vestergaard, sygeplejerske

Ernæringsnøgleperson
Michael Larsen, sygeplejerske

Nøgleperson i sorg og krise
Ulla Vestergaard, sygeplejerske

Depotvarer
Anette Galløe, sygehjælper

Tøjbestilling
Lene Carlsen, sygehjælper, Karen Nielsen, sosuhjælper, Henriette Blomquist Nielsen, sosuhjælper