Den selvejende institution Ryetbo Plejehjem

 

Ryetbo Plejehjem er et selvejende plejehjem – etableret i 1970 af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger til Ældre og Enlige.

Plejehjemmet er blevet udvidet med pleje-/ældreboliger i 1997 og 2008 og fremstår i dag som et plejehjem med ’’nyt og gammelt’’.

Der er i alt 94 boliger fordelt på 3 etager. Hver etage er opdelt i 2 afsnit.

I stuen ligger de fleste fællesfaciliteter – så som café, terapier (aktivitets- og fysioterapi) – i lyse og velindrettede lokaler.

Ud fra dette plan er der udgang til en stor og dejlig terrasse med pavillon og pergola. Her nyder beboerne solen og de skiftende årstider.

På terrassen afholdes marked, grill-arrangementer og meget andet.

I stueplan er der ligeledes etableret kontorer for forstander, afdelingsleder og administrative medarbejdere (løn- og økonomikontorer).

Ryetbos hovedindgang ligger midt i stueetagen med indgang fra parkeringspladsen.

Tæt ved indgangen har Rotary skænket en petanquebane, som beboerne sammen med personalet benytter.

På 1. sal findes omsorgstandplejen, kiosken og kontorer for afdelingsleder og klinisk vejleder.

På 2. sal findes frisør- fodplejelokale og kontor for afdelingsleder.

Her findes endvidere et dejligt og stort musiklokale, hvor der afholdes musikarrangementer for beboerne. Til musiklokalet har vi fået skænket et maleri af teatermaleren Jens Thomsen. Endvidere har Mary Sørensenen udlånt et skab med æggebægre,- samlet gennem et langt liv fra store dele af verdenen.

På alle etager (begge afsnit) findes store fælles opholdsstuer, hvor der er mulighed for at hygge sig, læse, spille kort, høre musik eller se TV. Her søges fællesskabet og sociale kontakter.

I flere af opholdsstuerne hænger billeder, der er skænket eller udlånt.

I opholdsstuen til de midlertidige boliger er der f.eks. udlånt billeder med Værløse motiver, malet af kunstnere fra Værløse.

I én opholdsstuerne på 1. sal har vi fået skænket nogle skønne fotografier af Arne Brønsted.

De nye og gamle afsnit er forbundet med et lyst, venligt og smagfuldt gangareal.

I gangarealet på 2. sal hænger der litografier skænket af Jørgen Handest.

Servicefunktioner

Kiosk

På 1. sal ligger kiosken, som har åben mandag og onsdag fra kl. 12.30-13.15 – fredag fra kl. 12.30-13.00. Her kan bl.a. købes chokolade, kager, sodavand m.m.

Frisør

På 2. sal er der frisør, som har åben 2 gange om ugen (torsdag og fredag). Frisøren er selvstændig erhvervsdrivende og beboerne betaler selv deres hårpleje. Tidsbestilling efter aftale.

Fodterapeut

På 2. sal er der fodterapeut, som har åben 1 dag om ugen (tirsdag). Fodterapeuten er selvstændig erhvervsdrivende og beboerne betaler selv for behandlingen. Tidsbestilling efter aftale.

Omsorgstandpleje

Tandlæge/tandplejer kommer 1 gang om måneden. Beboerne skal være tilmeldt den kommunale omsorgstandpleje.

Inden tandlæge/tandplejer kommer, fremsendes til Ryetbo en oversigt over hvilke beboere, der skal behandles.

Gudstjeneste

Den 3. onsdag i hver måned er der gudstjeneste i caféen fra kl. 13.30-14.30. Efter gudstjenesten serveres kaffe og kage.

Nærvær og omsorg

Ryetbo har beboere fra Furesø Kommune samt borgere fra andre kommuner.

Vi bestræber os på at hverdagen tilpasses den enkelte beboer, så denne oplever og føler her er rart at være.

I hverdagen vil den enkelte beboer have en kontaktperson, som er ansvarligt forbindelsesled mellem beboer, pårørende og ansatte, der er involveret i beboerens trivsel.

Vi forsøger med de tilstede værende ressourcer at beboerne kommer på gå-, by- og busture samt at beboerne kan komme til at spille petanque.

Beboerne er med til at præge de initiativer, der iværksættes på plejehjemmet – gennem bruger- og pårørenderådet.

Indsatser for demente beboere

På Ryetbo findes ikke et særligt demensafsnit, da vores fysiske rammer ikke er specielt egnede til dette.

Men vi har demente beboere på alle afdelinger.

Vi oplever og mener, at de fleste er integreret og ’rummes’ for det meste i huset.

I huset findes to socialpsykiatriske demens-team medarbejdere, en demenskoordinator og demensressourcepersoner.