Fast tilknyttet læge på Ryetbo Plejehjem

Projektet med fast tilknyttet læge på plejecentre, som var iværksat af Social- og integrationsministeriet og Ministeriet for sundhed og forebyggelse har fundet sted fra 15. august 2012 til 31. marts 2014.

Ryetbo Plejehjem har fra 15. august 2012 deltaget med praktiserende læge Torben Hellebek.

Resultatet af projektet, Evaluering af fast tilknyttede læger på plejecentrekan læses her.